Tepelné čerpadlá

Najefektívnejší spôsob vykurovania.

Mobirise

Princíp fungovania tepelného čerpadla vzduch-voda

Základom tepelného čerpadla je uzatvorený okruh naplnený chladivom. Tepelné čerpadlo, respektíve chladiaci okruh, má štyri základné časti a to 1. kondenzor 2. expanzný ventil 3. výparník 4. kompresor.
Výparník:

Do výparníka je pomocou ventilátora nasávaný vzduch s nízkym potenciálom tepla. Privedené teplo spôsobuje vyparovanie chladiva vo výparníku. Pary chladiva sa stávajú nositeľom tepelnej energie a toto teplo prenášajú ďalej do kompresora.
Kompresor:
Kompresor nasáva ohriate pary z výparníka a stláča ich na vyšší tlak a tlačí ich ďalej do kondenzátora.
Kondenzátor:
Tepelná energia sa v kondenzátore uvoľňuje ( dochádza k skvapalňovaniu teplých pár) a prenáša sa cez výmenník do kúrenia.
Škrtiaci ventil:
kvapalné chladivo, ktoré skondenzovalo v kondenzátore pri vyššom (kondenzačnom) tlaku, sa vstrekuje do výparníka, aby sa tu opäť vyparilo pri nižšom (vyparovanom) tlaku. Tepelné čerpadlá takto dokážu teplo z uvedených médií (o teplote napr. okolo 0°C) previesť na vyššiu teplotnú hladinu (napr. okolo 75°C), ale na to potrebujú dodať elektrickú energiu (kompresor). Zisk tepla z okolitého prostredia na vykurovanie je však vyšší v porovnaní so spotrebou elektriny na pohon tepelného čerpadla: z 1kWh spotrebovanej elektriny je možné získať 3 až 4 kWh tepla.

Hlavné typy tepelných čerpadiel

MONOBLOCK

Je typ tepelného čerpadla, ktoré má uzavretý chladivový okruh už z výroby, a ten sa nachádza iba vo vonkajšej jednotke. Prepojenie medzi vonkajšou a vnútornou časťou tepelného čerpadla je pomocou potrubia s mrznúcou zmesou alebo vodou.

SPLIT

Je typ tepelného čerpadla ktoré sa skladá z dvoch častí a to vnútornej časti a vonkajšej. chladiaci okruh tepelného čerpadla sa inštaluje a plní chladivom až v mieste inštalácie. Vnútorná a vonkajšia jednotka je prepojená potrubím s chladivom.

Od čoho závisí cena

Cena tepelného čerpadla sa odvíja od typu, výkonu a príslušenstva

V ponuke máme aj iné typy ako sú zobrazené, preto nás neváhajte kontaktovať.

Monoblokové jednotky

Mobirise

ACOND

(ACOND PRO N a ACOND PRO R)

- Tepelné čerpadlo od českého výrobca ACOND.
- Invertorové tepelné čerpadlo o výkonu až do18 kW, ktorý je plne   dostačujúci pro novostavby.
- Najtichšie na trhu, má hladinu akustického výkonu 48,4 dB.   Priemerné hodnoty čerpadiel sa pritom pohybujú okolo 55 až 65   dB.
- Záruka 5 rokov na čerpadlo
- Kvalitní scrollový kompresor zo zárukou 10 rokov.
- Tepelné čerpadlo s účinnosťou energetických tried A+++/A+++ pri   teplote vody 35 °C
- Maximálni teplota topenej vody dosiahnutá kompresorom je až 70   °C pri vonkajšej teplote -15 °C, tepelné čerpadlo tak využíva   elektrický ohrev iba v extrémnych podmienkach.
- Prírodné ekologické chladivo propán R290, ktoré má ideálni   termodynamické vlastnosti je rovnako aj ekologické, pretože   nenarušuje ozónovou vrstvu.
- Plášť z nerezové oceli, ktorý zostane dlhé roky ako nový.
- Acondtherm - patentovaný spôsob regulácie teploty topnej vody na   základe exteriérovej a interiérovej teploty, ktoré môžu byť   ovplyvnené aktuálnymi slnečnými alebo poveternostnými   podmienkami.

Mobirise

SINCLAIR

(SHM-60IRB  6kW; SHM-100IRB 10kW; SHM-160IRB 15,5kW)

Invertorové tepelné čerpadlo. Vďaka použitiu moderného dvojstupňového kompresora s riadením otáčok je možné zaistiť vysokú účinnosť aj pri nízkych teplotách. Pri vysokých teplotách tepelné čerpadlo pomocou riadenia otáčok dokáže znížiť svoj výkon. Riadiaci systém umožňuje prispôsobenie parametrov tepelného čerpadla tak, aby vyhovovali konkrétnemu objektu. Umožňuje niekoľko spôsobov riadenia výstupnej teploty pre kúrenie aj pre chladenie. Ovládanie jednotky je realizované cez prehľadný ovládací panel s textovým zobrazením, nie je tak nutné zložito hľadať kódy parametrov ako pri iných jednotkách.

-Dvojstupňový invertorový kompresor s medzistupňovým vstrekovaním  pár chladiva
-Dotykový displej
-Možnosť ovládania cez internet pomocou aplikácie
-Vysoká účinnosť
-Obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok
-Integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil
-Možnosť regulácie podľa ekvitermiky, teploty referenčnej miestnosti,  alebo ovládania termostatom
-Možnosť chladenia do fan-coilov
-Ohrev teplej vody
-Možnosť pripojenia a spínania záložného ohrievača (nie je súčasťou  balenia)
-Záruka 5 rokov
-Možnosť pre prípad potreby inštalovať aj elektrický ohrev

Splitové jednotky

S-THERM 4 - VONKAJŠIE JEDNOTKY

Mobirise

S-THERM 4

Vonkajšie jednotky 4. generácie sa od 3. generácie líšia predovšetkým typom použitého chladiva. Z výroby sú prednaplnené jednozložkovým chladivom R32, ktoré je šetrnejšie k životnému prostrediu. Inovované riešenie okruhu chladiva v podobe pridaného ekonomizéra a medzistupňového vstreku chladiva napomáha k zlepšeniu prevádzkového rozsahu, zvýšeniu výkonu aj účinnosti a regulácii teploty kompresora.

-Dvojstupňový invertorový kompresor s medzistupňovým vstrekovaním  chladiva
-Kúrenie až do -25° C
-Vysoká účinnosť
-Ekologické chladivo R32 s nízkou hodnotou GWP
-Kompaktní rozmery
-Vnútorná jednotka aj s možnosťou aj zásobníka TUV

Mobirise

VNÚTORNÉ JEDNOTKY BEZ TUV

• Možnosť ovládania cez internet pomocou aplikácie
• Obehové čerpadlo s premennými otáčkami
• Integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil
• Trojcestný ventil súčasťou jednotka
• Možnosť chladenia do fan-coilov

Mobirise

S-THERM 4, VNÚTORNÉ JEDNOTKY S TUV

• Integrovaná nádrž na teplú vodu s úžitkovým objemom 185l
• Dotykový displej
• Možnosť ovládania cez internet pomocou aplikácie
• Obehové čerpadlo s možnosťou riadenia otáčok
• Integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil
• Možnosť regulácie podľa ekvitermiky, teploty referenčnej miestnosti,   alebo ovládania termostatom
• Možnosť chladenia do fan-coilov
• Ohrev teplej vody
• Trojcestný ventil je súčasťou vnútornej jednotky

Mobirise

Samostatné zásobníky vody

Pre optimálny výkon tepelného čerpadla je tiež dôležité použiť vhodný zásobník vody. Poskytuje širokú škálu zásobníkov a nádrží na teplú úžitkovú vodu, ktoré sú optimalizované pre použití s tepelnými čerpadlami.

© 2021 Copyright Jlgarant s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Made with Mobirise website builder