• Ročná servisná kontrola klimatizácie:  

      - 75€ nový klienti 
      - 60€ klient ktorý od nás nakupoval klimatizáciu alebo       TČ, stáli klienti
      - 40€/ks klimatizácia s viacerými vnútorný jednotkami 

 •     - vizuálna kontrola klimatizácie a inštalácie
      - čistenie a dezinfekcia, výmenníka vnútornej jednotky
      - čistenie výmenníka vnútornej jednotky
      - čistenie masky a krytu vnútornej jednotky
      - čistenie štandardných filtrov vnútornej jednotky
      - čistenie výmenníka vonkajšej jednotky podľa potreby
      - kontrola a preplachovanie odtoku kondenzátu
      - regulácia teploty vzduchu
      - kontrola a regulácia tlaku chladiaceho plynu
      - kontrola činnosti elektrických motorov (kompresor,       ventilátory)
      - funkčná kontrola - skúška klimatizačného systému
      - rady o používaní a prevádzke klimatizácie

 • Ročná servisná kontrola tepelného čerpadla:  

      - 150€ nový klienti 
      - 120€ klient ktorý od nás nakupoval klimatizáciu alebo       TČ, stáli klienti

 •     - vizuálna kontrola rozoberateľných spojov a upevnenia
      - kontrola elektrického a komunikačného prepojenia
      - kontrola zapojenia hydraulických komponentov a       tepelných senzorov
      - kontrola kondenzačných okruhov
      - kontrola množstva chladiva
      - kontrola chodu záložného elektro ohrevu
      - kontrola chodu trojcestného ventilu
      - meranie pracovného tlaku chladiva a vody v systéme
      - vyčistenie vonkajšej jednotky - výmenník, kondenzátor
      - vyčistenie vnútornej jednotky - filtre, kondenzačná       vanička
      - preskúšanie prevádzkových režimov tepelného       čerpadla
Cenník základných servisných prác

Doplnenie chýbajúceho chladiva a prípadné opravy/servisu nie sú zahrnuté v cene pravidelnej servisnej kontroly/údržby. Výnimkou je servis klimatizácií zakúpených u nás a namontovaných našou firmou počas trvania záručnej doby.

Práca Cena
Demontáž vonkajšej jednotky monosplit (napr. kvôli zatepleniu...) 75€
Demontáž vonkajšej jednotky multisplit (napr. kvôli zatepleniu...) 85€
Opätovná montáž vonkajšej jednotky monosplit 85€
Opätovná montáž vonkajšej jednotky multisplit 95€
Prekládka vonkajšej jednotky (bez nutnosti meniť rozvody) 160€
Prekládka vnútornej jednotky 100€ (bez nutnosti meniť rozvody) 100€
Diagnostika poruchy/ výjazd (v prípade opravy do 1hodiny) (každá ďalšia začatá hodina 25€) 60€ +25€/1hod.

© 2021 Copyright Jlgarant s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Built with Mobirise free template