Montáž

Nevhodne vybratý produkt môžu mať za následky:
    - nedostatočný výkon zariadenia
    - nesplnenie očakávaní zákazníka a ďalšie náklady na opravy a úpravy systému

Neodborne vykonaná inštalácia so sebou nesie aj riziká porúch, zvýšenú hlučnosť výrobku, skrátenie životnosti výrobku a pod., pričom tieto poruchy nie sú spôsobené nekvalitným výrobkom, ale nielen neodbornou inštaláciou produktu. V praxi sa tiež často stáva, že inštalatér aby ušetril používa inštalačný materiál nízkej kvality, vykonáva inštaláciu zle a neesteticky, nereaguje na prípadné opravy chýb. Preto si našich inštalatérov osobne kontrolujeme a kontrolujeme aj použitý materiál aby nedošlo k žiadnemu pochybeniu.
Nedodržaním odbornej montáže môže dôjsť aj k úniku chladiva.
Prípadný únik chladiva sa pri neodbornej inštalácii alebo poruche podieľa na zmene klímy a negatívne ovplyvňuje životné prostredie.
Pri 1kg chladiva R410A je prepočet na CO2 2088kg
Pri 1kg nového chladiva R32 je prepočet CO2 675kg

CENA MONTÁŽE

 • Montáž klimatizácie do 3,5kW:  

      - od 280€ pokiaľ je klimatizácia zakúpená u nás 
      - od 330€ pokiaľ nie je klimatizácia zakúpená u nás

 • V cene montáže:  
      - montáž vnútornej jednotky
      - montáž vonkajšej jednotky s jednoduchou nástennou
        konzolou do výšky 2,5m
      - prierez jedného otvoru cez stenu do hrúbky 40cm*
        (nie železobetón) 
      - inštalácia izolovaného potrubia do vzdialenosti 3m
      - vedenie v estetickej lište
      - odvod kondenzátu do 5m
      - pripojenie do el. siete
      - spustenie klimatizácie
      - montáž za každý ďalší 1m vrátane materiálu 24€
      - každý ďalší prierez cez stenu 30€

 • Montáž klimatizácie od 3,6kW do 5,5:  

      - od 330€ pokiaľ je klimatizácia zakúpená u nás 
      - od 370€ pokiaľ nie je klimatizácia zakúpená u nás

 • V cene montáže:  
      - montáž vnútornej jednotky
      - montáž vonkajšej jednotky s jednoduchou nástennou
        konzolou do výšky 2,5m
      - prierez jedného otvoru cez stenu do hrúbky 40cm*
        (nie železobetón) 
      - inštalácia izolovaného potrubia do vzdialenosti 3m
      - vedenie v estetickej lište
      - odvod kondenzátu do 5m
      - pripojenie do el. siete
      - spustenie klimatizácie
      - montáž za každý ďalší 1m vrátane materiálu 26€
      - každý ďalší prierez cez stenu 30€

 • Montáž klimatizácie od 5,6 kW alebo multisplit:  

      - od 390 € pokiaľ je klimatizácia zakúpená u nás
        (1 vonkajšia a dve vnútorné) 
      - od 440 € pokiaľ nie je klimatizácia zakúpená u nás
      - 75 € každá ďalšia vnútorná jednotka

 • V cene montáže:  
      - montáž vnútornej jednotky
      - montáž vonkajšej jednotky s jednoduchou nástennou
        konzolou do výšky 2,5m
      - prierez jedného otvoru cez stenu do hrúbky 40cm*
        (nie železobetón) 
      - inštalácia izolovaného potrubia do vzdialenosti 3m
      - vedenie v estetickej lište
      - odvod kondenzátu do 5m
      - pripojenie do el. siete
      - spustenie klimatizácie
      - montáž za každý ďalší 1m vrátane materiálu 24€
      - každý ďalší prierez cez stenu 30€

 • Montáž tepelného čerpadla od 500€ do 10kW:  


      - montáž tepelného čerpadla od 10kW
      - prierez cez stenu do hrúbky 40cm* (nie železobetón) 
      - natiahnutie prepojovacieho potrubia a
        komunikačného káblu do 5m
      - celkové zapojenie vnútornej a vonkajšej jednotky
      - osadenie vnútornej samostatne stojacej jednotky so
        zabudovaným zásobníkom vody
      - osadenie vonkajšej jednotky
      - osadenie vnútornej jednotky (hydrobox)
      - výška inštalácie do 2,5m
      - pripojenie do elektrickej siete (kábel je už na mieste)
 • Montáž tepelného čerpadla od 600€ od 11kW:  


      - montáž tepelného čerpadla od 11kW
      - prierez cez stenu do hrúbky 40cm* (nie železobetón) 
      - natiahnutie prepojovacieho potrubia a
        komunikačného káblu do 5m
      - celkové zapojenie vnútornej a vonkajšej jednotky
      - osadenie vnútornej samostatne stojacej jednotky so
        zabudovaným zásobníkom vody
      - osadenie vonkajšej jednotky
      - osadenie vnútornej jednotky (hydrobox)
      - výška inštalácie do 2,5m
      - pripojenie do elektrickej siete (kábel je už na mieste)
Cenník

Neštandardné a špecifické podmienky montáže budú necenené samostatne (zasekanie trasy do muriva, typ konzoly a iné). Výsledná cena montáže sa môže zmeniť s ohľadom aj na reálny stav (materiál a práce navyše). Individuálne ceny Tower systémy, vysokotlakové kanálové jednotky, komerčné systémy, chillery, fan coil jednotky a iné. 

Práca Cena
Inštalácia WIFI modulu pre klimatizácie alebo tepelné čerpadlá 39€
Montáž termostatu pre klimatizácie alebo tepelné čerpadlo 39€
Spustenie tepelného čerpadla 200€
Doplnenie chladiva do 1kg 30€
Montáž za každý ďalší 1m vrátane materiálu Od 24€
Konzoly, podstavce Od 20€ - do 60€

© 2021 Copyright Jlgarant s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Made with Mobirise web templates